عبارات مورد نیاز برای گشت و گذار در زبان انگلیسی

از یک محلی راجع به مسیر اتوبوس یا تاکسی پرسیدن موقعیتی است که تقریبا همه در مقطعی از زندگیشن تجربه میکنند. این راهنما همچنین به شما کمک می‌کند تا وقتی‌ در سفر هستید راحت اینور آنور بروید.


اپ تلفن همراه را دانلود نمایید تا تمام محتوا را هر زمان که بخواهید در دستان شما باشد.

App Store Google Play