عبارات مورد نیاز برای رفتن به بانک در زبان انگلیسی

مکاتبه و مکالمه با کارمند بانک در کشوری که زبانشان را نمی‌دانیم میتواند دلهره آور باشد. اینجا مجموعه‌‌ای از عباراتی که به شما در این شرایط کمک می‌کند پیدا خواهید کرد.


اپ تلفن همراه را دانلود نمایید تا تمام محتوا را هر زمان که بخواهید در دستان شما باشد.

App Store Google Play