عبارات مورد نیاز برای خوردن و نوشیدن در زبان یونانی

خیلی‌ها وقتی‌ موقع سفارش غذا یا نوشیدنی‌ میشود دچار مشکل میشوند چون با زبان آنجا آشنا نیستند. این راهنما کمک می‌کند تا لحظات راحت تر و دلپذیر تری در کافه، بار یا رستوران داشته باشید.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play