فرهنگ واژگان مد و پوشاک در زبان ژاپنی

مٔد و لوازم جانبی: خرید عینک آفتابی آرمانی‌، شلوار زارا یا کفشهای پرادا میتواند مشکل باشد اگر نتوانید منظورتان را به درستی‌ برای فروشنده بیان کنید. جملات ذیل به شما هنگام خرید در خارج کمک می‌کند.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play