عبارات مورد نیاز برای خرید در زبان پرتغالی

برای بسیاری از ما تعطیلات کامل نمی‌شه مگر با خرید ارزان و خوب کالاهای محلی. حتی دانستن اصول اولیه به شما کمک می‌کند تا از پس این کار بر آیید. اینجا شما میتوانید تعدادی از عبارات مفید در خرید را پیدا کنید.