عبارات مورد نیاز برای آدرس پرسیدن در زبان هلندی

"برید داخل اولین خیابونِ سمت راست"، "مستقیم ادامه بدید" ... یادگیری پرسیدن مسیر‌ها وقتی‌ از جای جدید دیدن می‌کنیم جزئی از سفر می‌باشد، علی‌‌رغم پیشرفتها در تکنولوژی در این بخش.  اینجا عباراتی هست که به شما در این چنین شرایط کمک می‌کند.