واژه: ujanuwali

در:

واژه‌ی: eGolieJalimanieKapaeLandanieMalitzboko