واژه: tungpalem

افزوده شده در: 17/10/2008

واژه‌ی: agsalog, aglikaw, aglisi, awanan, alun-onen