واژه: Sul-oyen

افزوده شده در: 17/10/2008

واژه‌ی: lumaingka