واژه: sapulem

افزوده شده در: 17/10/2008

واژه‌ی: nasudi, unay, nagan, uray, sadin