واژه: sanuali

افزوده شده در: 08/06/2011

در:

واژه‌ی: meakuli, pakileata, faʻe, Tuʻapulelulu, hoosi