واژه: Samsam-itek

افزوده شده در: 17/10/2008

واژه‌ی: dungdunguenkanto