واژه: salun-at

افزوده شده در: 17/10/2008

واژه‌ی: Pamulinawenapanapongapong baketan-nay!