واژه: Pagdayawandaka

افزوده شده در: 17/10/2008

واژه‌ی: sungo, suako, Suakonto, Lelongko, lilo