واژه: ojó àikú

در:

واژه‌ی: OyeyemiAbùjáOMISe´ dada ni?bawoni