واژه: nga'gsasarita

افزوده شده در: 17/10/2008

واژه‌ی: agpaysosakitkayattaynagatipaen