واژه: ndama

در:

واژه‌ی: NazarethiMũisiraeliikurueNjoguGĩgĩkũyũ