واژه: napusaksak

واژه‌ی: agsabongagawidagtalonapaladal