واژه: nagdissu

افزوده شده در: 17/10/2008

واژه‌ی: Tagaanoka?