واژه: marigrigat

افزوده شده در: 17/10/2008

واژه‌ی: pariBadobasitbabb í bátinnIlokana