واژه: lubisi

افزوده شده در: 10/01/2013

در:

واژه‌ی: intfombi, umukhwa, lesine, umtfana, Manzini