واژه: laeng

افزوده شده در: 17/10/2008

واژه‌ی: , Diak maawatan, , Isuratmo man,