واژه: kayattay

افزوده شده در: 17/10/2008

واژه‌ی: suminakan, sero, panaog, inang, ina