واژه: kadakuada

افزوده شده در: 17/10/2008

واژه‌ی: mabisinmanongnalaingnasam-itnaalsem