واژه: kèsán

در:

واژه‌ی: OyeyemiAbùjáOMISe´ dada ni?bawoni