واژه: Ilocos

افزوده شده در: 10/01/2012

واژه‌ی: Lelong