واژه: idiay

افزوده شده در: 17/10/2008

واژه‌ی: kulim-aw