واژه: horresco referens

لهجه‌ها و زبان‌ها در نقشه

واژه‌ی: veniaGermaniaeubi major minor cessatTemet NosceViribus unitis