واژه: hasmin

افزوده شده در: 17/10/2008

واژه‌ی: , Sardeng!, Uram!, Tulong!, Sumalakankayo!