واژه: guram

افزوده شده در: 17/10/2008

واژه‌ی: agpatpatistolattanagan-annibrongtolattametten