واژه: Djwhal Khul

افزوده شده در: 09/05/2014

واژه‌ی: སྒྱུ་མ་