واژه: dimo

افزوده شده در: 17/10/2008

واژه‌ی: bunga't, matayakon, kita, nababa, dimo