واژه: Ayayatenka

افزوده شده در: 06/01/2010

در:

واژه‌ی: Dayawmo, kapatgan, Kupit, matulawan, napintas