واژه: aurumque

لهجه‌ها و زبان‌ها در نقشه

واژه‌ی: a fortioricuius regni non erit finisPublius Ovidius Nasooportetdulcis, dulce