واژه: Andvarinaut

افزوده شده در: 28/11/2009

واژه‌ی: kjerne