واژه: aminen

واژه‌ی: agbutengagsinaagdissoayupapuy