واژه: agsapulka

افزوده شده در: 17/10/2008

واژه‌ی: pagay-ayamakAmmonngarudbalasangakSabong