واژه: adda't ditoy

افزوده شده در: 17/10/2008

واژه‌ی: agtawar, agsasadot, arapaap, aso, agannad