ខ្ញុំ چگونه تلفظ می شود

لهجه‌ها و زبان‌ها در نقشه

واژه‌ی: Bakhengshawshavisothែសសឹបំពីរចាប

Related words: កំពង់សោមកាពិក្ដៅចិត្តក្រមារខែ្មរខ្ញុំក្រឡេកមើលខ្ញុំឈឺក្បាលខ្ញុំបាទខ្ញុំពិបាក ចិត្តណាស់ខ្ញុំសប្បាយ​ចិត្ត​ណាស់​