ខ្ញុំ چگونه تلفظ می شود

لهجه‌ها و زبان‌ها در نقشه

واژه‌ی: ខ្ញុំក្រឡេកមើលសូមអរគុណច្រើនខ្ញុំសប្បាយ​ចិត្ត​ណាស់​ខ្ញុំពិបាក ចិត្តណាស់pinpeat