واژه: လျှင်

افزوده شده در: 05/09/2012

واژه‌ی: အဆီ