واژه: கிறீஸ் பூதம்

افزوده شده در: 04/01/2013

واژه‌ی: அகராதி