واژه: פְּסֹל

لهجه‌ها و زبان‌ها در نقشه

واژه‌ی: כריכת ספריםשֹדרותאברהםצֵירֶהדוד