واژه: אִבְקָה

لهجه‌ها و زبان‌ها در نقشه

واژه‌ی: דגלמלחמהסיוןמזוןנדב