واژه: Мерефа

لهجه‌ها و زبان‌ها در نقشه

واژه‌ی: Борис ГодуновСочиАркадий Аверченкоматрёшкапараллелепипед