کلماتی که zlvrzz در فوروو تلفظ کرده

کاربر: zlvrzz مشترک تلفظ‌های zlvrzz شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/03/2009 Sinop [tr] Sinop تلفظ 0 رأی
24/03/2009 yoğurt [tr] yoğurt تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/03/2009 Dalmacija [hr] Dalmacija تلفظ 0 رأی
24/03/2009 baklava [tr] baklava تلفظ 0 رأی
24/03/2009 sabah [tr] sabah تلفظ 0 رأی
24/03/2009 gazete [tr] gazete تلفظ -1 رأی
24/03/2009 Crikvenica [hr] Crikvenica تلفظ -1 رأی
24/03/2009 Drvenik Mali [hr] Drvenik Mali تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/03/2009 Drvenik [hr] Drvenik تلفظ 0 رأی
24/03/2009 Safranbolu [tr] Safranbolu تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: بوقلمون

zlvrzz تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 10 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 8

رأی‌ها: 2 رأی

نمایش‌ها: 8.034


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 7.549

مکان بر اساس تلفظ ها: 13.641