کلمات تلفظ شده توسط zlvrzz در فورو

کاربر: zlvrzz مشترک تلفظ های zlvrzz شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
29/03/2009 Sinop [tr] Sinop تلفظ رأی
24/03/2009 yoğurt [tr] yoğurt تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
24/03/2009 Dalmacija [hr] Dalmacija تلفظ رأی
24/03/2009 baklava [tr] baklava تلفظ رأی
24/03/2009 sabah [tr] sabah تلفظ رأی
24/03/2009 gazete [tr] gazete تلفظ رأی
24/03/2009 Crikvenica [hr] Crikvenica تلفظ -1 رأی
24/03/2009 Drvenik Mali [hr] Drvenik Mali تلفظ رأی
24/03/2009 Drvenik [hr] Drvenik تلفظ رأی
24/03/2009 Safranbolu [tr] Safranbolu تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: بوقلمون

zlvrzz تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 10 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 8

رأی ها: 1 رأی

نمایش ها: 4.101


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 6.103

مکان بر اساس تلفظ ها: 11.396