کلمات تلفظ شده توسط zizininoo در فورو

کاربر: zizininoo مشترک تلفظ های zizininoo شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
12/01/2011 اصفهان [fa] اصفهان تلفظ رأی
12/01/2011 فقيهي [fa] فقيهي تلفظ رأی
12/01/2011 پريسا [fa] پريسا تلفظ رأی
12/01/2011 عاشقانه [fa] عاشقانه تلفظ رأی
12/01/2011 هکر [fa] هکر تلفظ رأی
12/01/2011 لرستان [fa] لرستان تلفظ رأی
12/01/2011 فراز [fa] فراز تلفظ رأی
12/01/2011 برومند [fa] برومند تلفظ رأی
12/01/2011 مرخصی [fa] مرخصی تلفظ رأی
12/01/2011 پاداش [fa] پاداش تلفظ رأی
12/01/2011 خورشيد [fa] خورشيد تلفظ رأی
12/01/2011 مامان [fa] مامان تلفظ رأی
12/01/2011 پشت پا [fa] پشت پا تلفظ رأی
12/01/2011 ماه‌ عسل ‌رفتن [fa] ماه‌ عسل ‌رفتن تلفظ رأی
12/01/2011 مبارزه‌ کردن [fa] مبارزه‌ کردن تلفظ رأی
12/01/2011 آدمی [fa] آدمی تلفظ رأی
12/01/2011 چهل وهفت [fa] چهل وهفت تلفظ رأی
12/01/2011 مات‌کردن [fa] مات‌کردن تلفظ رأی
12/01/2011 سر و دست شکسن [fa] سر و دست شکسن تلفظ رأی
12/01/2011 0 [fa] 0 تلفظ رأی
12/01/2011 9 [fa] 9 تلفظ رأی
12/01/2011 رهام [fa] رهام تلفظ رأی
12/01/2011 کارت‌های تاروت [fa] کارت‌های تاروت تلفظ رأی
12/01/2011 10000 [fa] 10000 تلفظ رأی
15/12/2010 گتره اي [fa] گتره اي تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/12/2010 چرده [fa] چرده تلفظ رأی
15/12/2010 نامعین [fa] نامعین تلفظ رأی
15/12/2010 وقع نهادن [fa] وقع نهادن تلفظ رأی
04/12/2010 ملقمه [fa] ملقمه تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/12/2010 شیلی [fa] شیلی تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایران، جمهوری اسلامی

zizininoo تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 57 (6 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 38

رأی ها: 6 رأی

نمایش ها: 5.507


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 2.140

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.318