کلمات تلفظ شده توسط zio_dave در فورو

کاربر: zio_dave مشترک تلفظ های zio_dave شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
23/08/2010 Burundi [it] Burundi تلفظ رأی
23/08/2010 Burkina Faso [it] Burkina Faso تلفظ رأی
23/08/2010 Botswana [it] Botswana تلفظ رأی
23/08/2010 Bosnia Erzegovina [it] Bosnia Erzegovina تلفظ رأی
23/08/2010 Belize [it] Belize تلفظ رأی
23/08/2010 Barbados [it] Barbados تلفظ رأی
23/08/2010 Bangladesh [it] Bangladesh تلفظ رأی
22/08/2010 Bahrain [it] Bahrain تلفظ رأی
22/08/2010 Bahamas [it] Bahamas تلفظ رأی
22/08/2010 Austria [it] Austria تلفظ رأی
22/08/2010 smetto [it] smetto تلفظ رأی
22/08/2010 Armenia [it] Armenia تلفظ رأی
22/08/2010 Antigua e Barbuda [it] Antigua e Barbuda تلفظ رأی
22/08/2010 Algeria [it] Algeria تلفظ رأی
22/08/2010 affinché [it] affinché تلفظ رأی
22/08/2010 avere culo [it] avere culo تلفظ رأی
22/08/2010 sederino [it] sederino تلفظ رأی
22/08/2010 deretano [it] deretano تلفظ رأی
22/08/2010 scoliamo [it] scoliamo تلفظ رأی
22/08/2010 Antartide [it] Antartide تلفظ رأی
22/08/2010 istituto [it] istituto تلفظ رأی
22/08/2010 richiamare [it] richiamare تلفظ رأی
22/08/2010 vuol dire [it] vuol dire تلفظ رأی
22/08/2010 morbida [it] morbida تلفظ رأی
22/08/2010 pittrice [it] pittrice تلفظ رأی
22/08/2010 Namibia [it] Namibia تلفظ رأی
22/08/2010 scolare [it] scolare تلفظ رأی
22/08/2010 flemmatico [it] flemmatico تلفظ رأی
22/08/2010 flemma [it] flemma تلفظ رأی
22/08/2010 Luca Cordero di Montezemolo [it] Luca Cordero di Montezemolo تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایتالیا

zio_dave تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 133 (4 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 98

رأی ها: 4 رأی

نمایش ها: 12.338


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.124

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.626