کلمات تلفظ شده توسط zeNF3 در فورو

کاربر: zeNF3 مشترک تلفظ های zeNF3 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
30/03/2012 Wurmfraß [de] Wurmfraß تلفظ رأی
30/03/2012 Taschenuhr [de] Taschenuhr تلفظ رأی
30/03/2012 Soundkarte [de] Soundkarte تلفظ رأی
30/03/2012 Bartwuchs [de] Bartwuchs تلفظ رأی
30/03/2012 Wurstbrot [de] Wurstbrot تلفظ رأی
30/03/2012 Krümelmonster [de] Krümelmonster تلفظ رأی
30/03/2012 Kollisionsabfrage [de] Kollisionsabfrage تلفظ رأی
30/03/2012 Wurstfachverkäuferin [de] Wurstfachverkäuferin تلفظ رأی
30/03/2012 Erdbeerkäse [de] Erdbeerkäse تلفظ رأی
30/03/2012 Patrick [de] Patrick تلفظ 1 رأی
30/03/2012 Sojagranulat [de] Sojagranulat تلفظ رأی
30/03/2012 AIDS [de] AIDS تلفظ رأی
30/03/2012 Kurbelwellensensor [de] Kurbelwellensensor تلفظ رأی
30/03/2012 emulator [de] emulator تلفظ رأی
29/03/2012 Rainer [de] Rainer تلفظ رأی
29/03/2012 Schalldruckpegel [de] Schalldruckpegel تلفظ رأی
29/03/2012 angekuppelt [de] angekuppelt تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/03/2012 Bass (music) [de] Bass (music) تلفظ 1 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آلمان

zeNF3 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 18 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 5

رأی ها: 3 رأی

نمایش ها: 3.137


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 8.004

مکان بر اساس تلفظ ها: 7.785