کلمات تلفظ شده توسط yoosef در فورو

کاربر: yoosef مشترک تلفظ های yoosef شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
08/11/2012 گرخیدن [fa] گرخیدن تلفظ رأی
05/11/2012 قلعه شهر نو [fa] قلعه شهر نو تلفظ رأی
05/11/2012 قنات‌آباد [fa] قنات‌آباد تلفظ رأی
05/11/2012 پاخط [fa] پاخط تلفظ رأی
05/11/2012 گود زنبورک‌خانه [fa] گود زنبورک‌خانه تلفظ رأی
05/11/2012 گود عرب‌ها [fa] گود عرب‌ها تلفظ رأی
05/11/2012 لاله‌زار [fa] لاله‌زار تلفظ رأی
05/11/2012 سبزه میدان [fa] سبزه میدان تلفظ رأی
05/11/2012 مسگرآباد [fa] مسگرآباد تلفظ رأی
04/11/2012 سریوم [fa] سریوم تلفظ رأی
04/11/2012 سیبورگیوم [fa] سیبورگیوم تلفظ رأی
04/11/2012 فرمیوم [fa] فرمیوم تلفظ رأی
04/11/2012 کالیفرنیوم [fa] کالیفرنیوم تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2012 چكاوك هدهدی [fa] چكاوك هدهدی تلفظ رأی
04/11/2012 گنجشك خاكی [fa] گنجشك خاكی تلفظ رأی
04/11/2012 كوكوی ابلق [fa] كوكوی ابلق تلفظ رأی
04/11/2012 كوكوی معمولی [fa] كوكوی معمولی تلفظ رأی
04/11/2012 سبز قبا [fa] سبز قبا تلفظ رأی
04/11/2012 گریس [fa] گریس تلفظ رأی
04/11/2012 دو برج [fa] دو برج تلفظ رأی
04/11/2012 خودکا [fa] خودکا تلفظ رأی
04/11/2012 دیوارنویسی آمریکایی [fa] دیوارنویسی آمریکایی تلفظ رأی
04/11/2012 فانتازیا [fa] فانتازیا تلفظ رأی
04/11/2012 فروز [fa] فروز تلفظ رأی
04/11/2012 دسته‌دیزی [fa] دسته‌دیزی تلفظ رأی
04/11/2012 معنعن [fa] معنعن تلفظ رأی
04/11/2012 كاكایی سیبری [fa] كاكایی سیبری تلفظ رأی
04/11/2012 كاكایی كوچك [fa] كاكایی كوچك تلفظ رأی
04/11/2012 كاكایی دودی [fa] كاكایی دودی تلفظ رأی
04/11/2012 داركوب بزرگ [fa] داركوب بزرگ تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

Send'em to me! Send the hardest words you've never heard of and I'll tame them!

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایران، جمهوری اسلامی

yoosef تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 126 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 53

رأی ها: 1 رأی

نمایش ها: 3.479


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.718

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.699