کلمات تلفظ شده توسط yoel در فورو

کاربر: yoel ويراستار فوروو مشترک تلفظ های yoel شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
20/05/2013 spil [nl] spil تلفظ رأی
20/05/2013 onderwijskundig [nl] onderwijskundig تلفظ رأی
20/05/2013 wendbaarheid [nl] wendbaarheid تلفظ رأی
20/05/2013 conceptueel [nl] conceptueel تلفظ رأی
20/05/2013 innovatief [nl] innovatief تلفظ رأی
20/05/2013 zelfmanagement [nl] zelfmanagement تلفظ رأی
22/09/2011 alfabetisch [nl] alfabetisch تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/09/2011 ajuin [nl] ajuin تلفظ رأی
02/09/2011 schottegat [nl] schottegat تلفظ رأی
02/09/2011 Stan Storimans [nl] Stan Storimans تلفظ رأی
23/08/2011 shoarma [nl] shoarma تلفظ رأی
22/08/2011 vermoorden [nl] vermoorden تلفظ رأی
22/08/2011 doden [nl] doden تلفظ رأی
22/08/2011 moorden [nl] moorden تلفظ رأی
20/08/2011 Cambuur [nl] Cambuur تلفظ رأی
20/08/2011 voorzorg [nl] voorzorg تلفظ رأی
20/08/2011 beijveren [nl] beijveren تلفظ رأی
20/08/2011 juichen [nl] juichen تلفظ رأی
20/08/2011 overkijken [nl] overkijken تلفظ رأی
19/08/2011 jojoën [nl] jojoën تلفظ رأی
18/08/2011 Kopenhagen [nl] Kopenhagen تلفظ رأی
16/08/2011 AWBZ-zorg [nl] AWBZ-zorg تلفظ رأی
16/08/2011 BIG-register [nl] BIG-register تلفظ رأی
16/08/2011 big [nl] big تلفظ رأی
16/08/2011 psychotherapeut [nl] psychotherapeut تلفظ رأی
16/08/2011 fysiotherapeut [nl] fysiotherapeut تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
15/08/2011 overtuigen [nl] overtuigen تلفظ رأی
15/08/2011 overtuigingskracht [nl] overtuigingskracht تلفظ رأی
15/08/2011 vergaderzaal [nl] vergaderzaal تلفظ رأی
13/08/2011 bierbrouwerij [nl] bierbrouwerij تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: هلند

yoel تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 617 (5 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 763

رأی ها: 7 رأی

نمایش ها: 24.009


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 287

مکان بر اساس تلفظ ها: 410